BySultan Ali-Adab, writer at Creators.co

Ako ang sultan ng Persyang na minamahal ang binibining si Flerida. Sinasabi ng iba na ako'y isang malupit na ama, sapagkat ako'y nagpahatol ng kamatayan sa aking anak na si Aladin sapagkat siya ay nagpatalo sa labanan ng Persya. Nangako si Flerida saakin na ako'y kanyang pakakasalan sa kondisyong hindi papatayin ang anak. Ngunit parehong silang nagtaksil saakin nang initakas ni Aladin ang aking minamahal. Ngayon ay hindi na siya maaring bumalik dito sa aking kaharian.

Trending

Latest from our Creators